UNDER 16 GOLD

Stagione 2021/2022
TOMMASO GIRINO

TOMMASO GIRINO

PASQUALE MAGGIORE

PASQUALE MAGGIORE

ALESSANDRO BAJ

ALESSANDRO BAJ

ANDREA MIGLIETTA

ANDREA MIGLIETTA

LEONARDO VURCHIO

LEONARDO VURCHIO

LUCA RAVIOLI

LUCA RAVIOLI

TOMMASO MISTRONI

TOMMASO MISTRONI

RICCARDO DE GRANDI

RICCARDO DE GRANDI

DAVIDE GATTI

DAVIDE GATTI

ALESSANDRO LUPARIA

ALESSANDRO LUPARIA

SANTI FARINA

SANTI FARINA

Capo Allenatore